Over deze site

Deze site bevat foto’s en beschrijvingen die betrekking hebben op Astrofotografie en Industrieel Erfgoed. Het auteursrecht van de site en haar inhoud berust bij Erik Hoorn. Niets van de inhoud van de site mag worden gereproduceerd zonder expliciete schriftelijke toestemming.

This site contains images and text related to astro photography and industrial heritage. The copyright of this site and its content is held by Erik Hoorn. Any reproduction of this site and its content is forbidden, except when explicit permission in writing has been issued.

Geef een reactie